Ymgyrchoedd

Nid yw Tyfu Gyda'n Gilydd yn golygu mwy cynnig cefnogaeth a chyngor i grwpiau tyfu cymunedol fel y gallant fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Rydym hefyd yn bwriadu cynnal ymgyrchoedd a fydd yn helpu i godi ymwybyddiaeth a gwneud gwir effaith ar gynhyrchu incwm ar gyfer ein sector. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda manylion am ein hymgyrch gyntaf yn y man.

Rydym yn anelu at ymgyrch i gael 1 filiwn o bobl yn y DU sy'n cefnogi cymuned gynyddol drwy roddion, gwirfoddoli neu sgiliau. Er mwyn gwneud hyn byddwn yn:

Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o, a chefnogi ar gyfer y gymuned sy'n tyfu mentrau a mentrau yn y tymor hir.
Gwneud y mwyaf o sylw ar lefel genedlaethol a'r DU i godi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd yn gyffredinol.
Byddwn yn creu gwell dealltwriaeth gyffredin , dylanwadu ar bolisi brif ffrwd gyda rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac yn galluogi gwerthfawrogiad ehangach o fanteision tyfu cymunedol.