Astudiaethau Achos

Un o’r ffyrdd gorau i ddarganfod sut i gynyddu eich cynaliadwyedd ariannol a chynhyrchu mwy o incwm, yw astudio sut mae grwpiau eraill wedi gwneud hyn.

Diben ein hastudiaethau achos rhoi ysbrydoliaeth i dyfwyr cymunedol (a busnesau a all eu cynorthwyo efallai), a dangos yr uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau y mae grwpiau sydd eisoes wedi bod yn y sefyllfa wedi cael profiad ohonynt.  Bydd y rhestr yn parhau i dyfu wrth i’r fenter ddatblygu, gan gynnwys enghreifftiau o sut y gall busnesau gymryd rhan a’r buddion y mae’n ei greu. 

Os ydych o’r farn y byddai eich grŵp yn ymgeisydd addas ar gyfer astudiaeth achos a’ch bod chi eisiau rhannu eich gwybodaeth gyda grwpiau eraill, yna hoffem glywed gennych. Cysylltwch â Chydlynydd Growing Together, Heidi Seary, ar heidi@farmgarden.org.uk 

No Case Studies